Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název
Obec Novosedly
2. Důvod a způsob založení
Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení). Obec vykonává činnost dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Územní samosprávu definuje hlava sedmá Ústavy České republiky, čl. 99 - 105.
3. Organizační struktura
Starosta obce Bc. Adam Hrůza, DiS.
Místostarosta obce Ing. Petr Lukeš
Účetní obce a matrika Jarmila Veselá
Podatelna a spisová agenda Xenie Václavíková
  Zastupitelstvo obce
  Rada obce
  Komise a výbory obce
4. Kontaktní informace
  Kontaktní informace
5. Bankovní spojení
Bankovní ústav: MONETA Money Bank, a.s. Břeclav
Platby lze poukázat: 20225514/0600
6. IČ
  00283444
7. DIČ
  CZ00283444
8. Dokumenty
Rozpočet obce: Rozpočet na rok 2008 (*.xls, 61,5 kB)
Rozpočet na rok 2009 (*.xls, 43,0 kB)
Rozpočet na rok 2010 (*.pdf, 2,7 MB)
Rozpočet na rok 2011 (*.pdf, 3,6 MB)
Rozpočet na rok 2013 (*.xls, 72,5 kB)
Rozpočet na rok 2014 (*.pdf, 313,3 kB)
Rozpočet na rok 2015 (*.pdf, 1,6 MB)
Rozpočet na rok 2016 (*.pdf, 762,0 kB)
Rozpočet na rok 2017 (*.pdf, 232,4 kB)
Rozpočet na rok 2018 (*.pdf, 224 kB)
Rozpočet na rok 2019 (*.pdf, 349 kB)
Rozpočet na rok 2020 (*.pdf, 483 kB)
Rozpočet na rok 2021 (*.pdf, 500 kB)
9. Žádost o informace
 
10. Opravné prostředky
 
11. Příjem žádostí a dalších podání
 
12. Opravné prostředky
 
13. Formuláře
 
14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 
15. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vydané vyhlášky. Vyhlášky a předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
 
16. Licenční smlouvy
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.