Místní poplatky

Upravuje OZV č. 1/2019
Upravuje OZV č. 2/2019
Upravuje OZV č. 3/2019
Upravuje OZV č. 4/2019

Poplatek za odstranění komunálního odpadu

Výše poplatku je 600,- Kč/osoba/rok.

Úleva poplatku 100,- Kč je poskytována osobám s pobytem v obci Novosedly, kteří:

  • v roce za který se poplatek platí dosáhnou 65 let a starším,
  • v roce za který se poplatek platí dosáhnout 1 roku věku,
  • jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Platba poplatku

V hotovosti na pokladně OÚ.

Poštovní poukázkou.

Převodem na bankovní účet obce 20225514/0600, variabilní symbol 1340, specifický symbol číslo popisné domu (případně do poznámky počet osob, za které se platí).

Poplatek za psa

Činí 130,- Kč/pes/rok.

Činí 60,- Kč/pes/rok jehož držitelem je osoba, která je poživatelem starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu.

Platba poplatku

V hotovosti na pokladně OÚ.

Poštovní poukázkou.

Převodem na bankovní účet obce 20225514/0600, variabilní symbol 1341, specifický symbol číslo popisné domu.

Poplatek z pobytu

Činí 15,- Kč za každý započatý den pobytum s výjimkou dne jeho počátku.

Hlášení místního poplatku se provádí čtvrtletně a to vždy do 20. dne následujícího čtvrtletí.

Úhradu lze provést převodem na bankovní účet obce 20225514/0600, variabilní symbol 1342, specifický symbol přidělený správcem poplatku.

Hlášení místního poplatku z pobytu

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu