Související články

Zprávy - červen 2017

Jakmile počasí dovolilo, začali práce na IV. etapě inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská. Jedná se o poslední etapu. Nutno…

Zprávy - březen 2017

Investiční akce na rok 2017 V lokalitě Mikulovská byl začátkem roku instalován bezdrátový rozhlas v hodnotě cca 90 000,- Kč bez DPH. Veřejnou…

← zpět

Zprávy - září 2017

Vážení spoluobčané,

začalo nejhezčí období vinohradnického roku - vinobraní. Burčáky kvasí, špačci se houfují na obloze a snaží se i přes rány plašných děl něco ve vinohradech sezobnout.

Máme za námi krojované hody, které se vydařily - dík patří všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli - nejvíce samozřejmě stárkům, stárkám a nesmím opomenout sklepníky a sklepnice!

I když se nepodařilo máju postavit napoprvé, vše dopadlo dobře. Počasí sice v pátek zlobilo, ale další dny bylo fajn.

Srpnové silné poryvy větru zaměstnaly místní i okolní jednotky hasičů, když musely odklízet padlé stromy na komunikaci. Vítr tak ukázal, které stromy musíme seřezat nebo pokácet - všechny tyto práce provede arborista v nejbližším možném termínu.

Z pohledu obce patří září opravám a realizaci místních komunikacích. Firma Bellato Group s.r.o. realizuje komunikaci u Slaniska v hodnotě cca 815 000 Kč bez DPH. Dále firma COLAS CZ a.s. realizuje cesty z asfaltového recyklátu u sklepů a za hřištěm, oboje za cca 650 00 Kč bez DPH.

Polní cesta realizovaná Státním pozemkovým úřadem od býv. Sušky po rybník v Novém Přerově, která měla být zahájena v září 2017 se bohužel musela odsunout neb stavební povolení napadlo Životní prostředí - v lokalitě hnízdí včely samotářky. V současné době se hledá možné řešení situace.

Měsíc září neodmyslitelně patří začátku školního roku. Pracovníci technických služeb o prázdninách provedli opravu a údržbu hracích prvků na dětském hřišti u Mateřské školy.

Půdní vestavba v Základní škole zabírá více času než jsme plánovali, nicméně jednáme se zhotovitelem i paní ředitelkou ZŠ o průběhu realizace, tak aby práce nenarušovaly chod školy. S tímto nám vychází zhotovitel maximálně vstříc. Chceme, aby dílo sloužilo dlouhou dobu a bylo uděláno kvalitně, což s sebou nese i pečlivější přístup.

Ke konci srpna zahájilo Povodí Moravy čištění Polního potoka (ozn. jako Mikulůvka). Koryto potoka se bagruje na původní výšku. Dotčená část je od “soutoku” po Muzeum čs. opevnění - bunkr u starého lomu. Dále bude Povodí Moravy také navyšovat hráze potoka na původní výšku - od doby jejich realizace došlo k jejich sesednutí.

Adam Hrůza