Související články

Zprávy - březen 2017

Investiční akce na rok 2017 V lokalitě Mikulovská byl začátkem roku instalován bezdrátový rozhlas v hodnotě cca 90 000,- Kč bez DPH. Veřejnou…

← zpět

Zprávy - červen 2017

Jakmile počasí dovolilo, začali práce na IV. etapě inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská. Jedná se o poslední etapu. Nutno podotknout, že všechny stavební pozemky v této lokalitě jsou již prodány nebo obsazeny. Aktuální etapa by měla být dokončena ke konci měsíce září t.r.

V měsíci květnu bylo vybudováno rozšíření veřejného osvětlení na ulici “Drnholecká” a “Vinařská”. V současné době probíhá projektová příprava na vybudování VO na ulici u hřiště. Celkově se snažíme VO obnovovat a modernizovat.

Byla dokončena revitalizace parku “U Sádlíkového”, na podzim budou ještě osázeny cibuloviny.

Proběhlo ozelenění prostranství před Mateřskou školou - byly zakoupeny a osázeny žardiniéry.

Na dvoře Mateřské školy realizovali pracovníci technických služeb dopravní hřiště.

Proběhla údržba víceúčelového hřiště v hodnotě cca 35 000 Kč.

Obec zakoupila osobní automobil za 85 000,- Kč pro dopravu pracovníků technických služeb.

Během letních měsíců proběhne oprava prašných cest v obci - u sklepů a za hřištěm. Dále bude zbudovaná komunikace u slaniska.

Počátkem měsíce června nám EKO-KOM dodal dva kontejnery na tříděný odpad, které byly umístěny na stání na “filtru”.

Jako každoročně jsme přivítali jubilanty, kteří v letošním roce oslaví své 50. narozeniny. Ještě jednou si dovolím jim popřát hodně zdraví a pohody do budoucna. Děkuji Vinařství Vlnka za poskytnutí tekutých darů.

Obec obdržela od Honebního společenstva Nový Přerov dar ve výši 2000,- Kč na volnočasové aktivity dětí.

Od Vinařského fondu obec obdržela dotaci 50 000,- Kč na akci Slavnost vinobraní.

Adam Hrůza