Související články

Zprávy - prosinec 2016

V měsíci prosinci proběhla avizovaná úprava provozu na některých místních komunikacích - U Radnice, V Nové ulici a ulici Vinařská.…

Zprávy - červen 2016

Odpadové hospodářství Od počátku roku je u dětského hřiště umístěn kontejner na plechovky a ostatní drobný kovový odpad.…

← zpět

Zprávy - březen 2017

Investiční akce na rok 2017

V lokalitě Mikulovská byl začátkem roku instalován bezdrátový rozhlas v hodnotě cca 90 000,- Kč bez DPH.

Veřejnou zakázku na realizaci poslední etapy inženýrských sítí v této lokalitě vyhrála firma COLAS CZ a.s. s cenou za dílo 6 500 500,- Kč bez DPH. Tato firma realizovala všechny předešlé etapy. Zahájení prací je plánováno na začátek měsíce dubna. Jedná se o poslední etapu IS v této lokalitě.

Postupně provádíme obměnu veřejného osvětlení v celé obci, v lednu t.r. proběhla výměna svítidel v Nové ulici. V dohledné době budou vyměněna svítidla na ulici Drnholecká. Na výměnu svítidel bude v měsíci květnu navazovat rozšíření veřejného osvětlení po celé délce chodníku na této ulici a bude realizováno veřejné osvětlení na ulici Vinařská.Rozšíření VO provede firma Stanislav Konečný z Drnholce, smluvní cena díla je bezmála 375 000,- Kč bez DPH.

V měsíci únoru bylo zakoupeno příslušenství ke komunálnímu traktoru - mulčovač, čelní nakladač a štěpkovač. Cena za zboží činila 233 000,- Kč bez DPH.

Aktuálně probíhá revitalizace parku u č.p. 200, chcete-li U Sádlíkového. Nový park budou vytvářet dva trvalkové záhony a několik stromů. Realizace bude hotova do konce dubna.

Provozní záležitosti

V měsíci únoru proběhlo čištění dešťové kanalizace. Čištění ukázalo místy žalostní stav kanalizace, který bude potřeba do budoucna řešit a kanalizaci obnovit. Dále se ukázalo, že do dešťové kanalizace jsou vypouštěny splaškové vody, které mají být odváděny do splaškové kanalizace. V následujících měsících provedeme kamerové monitorování připojených domácností a tyto vyzveme k nápravě.

Jakmile počasí dovolilo bylo na Filtru za vilou HTS vyčištěno odvodňovací koryto, které má za úkol odvádět spodní vody do lesa za obec. Koryto bylo plné odpadu - pneumatiky, suť, biodpad a tak nemohlo plnit svoji funkci.

V únoru proběhla také modernizace elektrických rozvaděčů v budově Zdravotního střediska, aby byla elektroinstalace v souladu s dnešními normami.

V měsíci lednu vyhlásila Rada obce konkurs na pozici ředitelky/ředitele Základní školy Novosedly. V současné době vrcholí výběr osoby na tento post. Předpokládaný nástup nové ředitelky/ředitele je 01.08.2017.

Na pozici radního rezignoval pan Richard Korenko, na jeho post byl zvolen Ing. Milan Masařík.

Předsedu kontrolního výboru po rezignaci pana Libora Bárty na tento post, vykonává nyní pan Bc. Tomáš Blaha.

Černé skládky

Mrzutou zprávou jsou vyskytující se černé skládky v okolí naší obce, nezřídka naši pracovníci nakládají pneumatiky pohozené u cesty, křesla, pohovky, pytle s komunálním odpadem nepočítaje. Smutný je ten fakt, že máme v obci poměrně rozsáhlou síť kontejnerů na odpady, občané mají možnost odpady uložit také v nedalekém Drnholci ve Sběrném středisku, nebo 2x ročně při svozu nebezpečného a objemného odpadu.

Poslední případ řešila Městská police Mikulov, které se podařilo pachatele vypátrat, udělit mu pokutu a nařídit mu úklid. V této činnosti budeme nadále pokračovat a MP bude využívat fotopastí k dopadení a trestání pachatelů.

Dotace od obce

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 24. 02. 2017 schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro tyto spolky:

  • Novosedelské sdružení z.s. – 25 000,- Kč
  • BILICULUM z.ú. – 65 000,- Kč
  • Spolek BASED, Muzeum „U starého lomu“ – 15 000,- Kč
  • TJ Sokol Novosedly – 500 000,- Kč
  • Sbor dobrovolných hasičů – 60 000,- Kč
  • Myslivecký spolek VRCH – 150 000,- Kč
  • Římskokatolická farnost Novosedly – 133 500,- Kč
  • Novosedelské sklepy o.p.s. – 11 374,- Kč
 

Adam Hrůza