Multifunkční hřiště

Hřiště je určeno pro veřejnost a na základě dohody může být vyčleněno pro školské, sportovní, či jiné zájmové společenské organizace.

Co lze provozovat

Hřiště je určeno k provozování míčových her na jeho celé ploše tvořené umělým trávníkem s rozlišením hracích ploch barevným lajnováním.

  • Malá kopaná (celá plocha hřiště),
  • nohejbal, volejbal a tenis (tři plochy červené barvy včetně "výběhů"),
  • a košíková (v severní části hřiště s instalovanou tzv. "streetbasketbalovou" konstrukcí).

Pro všechny druhy uvedených sportů jsou na hřišti k dispozici příslušná sportovní zařízení.

Správci hřiště

Klíč od hřiště si můžete vyzvednout (popř. úhradit poplatky) u těchto osob:

  • Malásek Petr,
  • Foltýn Richard,
  • Křemeček Jaroslav.

nebo v kaceláři obecního úřadu.

Plán hřiště