Místní poplatky

Upravuje OZV č. 4/2016

Poplatek za odstranění komunálního odpadu

Výše poplatku je 450,- Kč/osoba/rok.

Úleva poplatku 100,- Kč je poskytována osobám s pobytem v obci Novosedly, kteří:

  • v roce za který se poplatek platí dosáhnou 65 let a starším,
  • v roce za který se poplatek platí dosáhnout 1 roku věku,
  • jsou držiteli průkazu ZTP.

Platba poplatku

V hotovosti na pokladně OÚ.

Poštovní poukázkou.

Převodem na bankovní účet obce 20225514/0600, variabilní symbol 1340, specifický symbol číslo popisné domu (případně do poznáky počet osob, za které se platí).

 

Poplatek za psa

Činí 100,- Kč/pes/rok.

Činí 60,- Kč/pes/rok jehož držitelem je osoba, která je poživatelem starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu.

Platba poplatku

V hotovosti na pokladně OÚ.

Poštovní poukázkou.

Převodem na bankovní účet obce 20225514/0600, variabilní symbol 1341, specifický symbol číslo popisné domu.