Vyhledat dle data

Červenec 2019
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
← zpět

Volby do EP - Informace pro občany jiného členského státu EU

Zajištění služby na OÚ v Novosedlech v neděli 14. dubna 2019

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 na území České republiky, dále pak občan jiného členského státu Evropské unie, který je již zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (který je veden pro účely voleb do zastupitelstva obce), avšak chce rovněž hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 14. dubna do 16:00 hodin. 
 
Obecní úřad Novosedly informuje voliče, že zajistil službu na úřadě:

v    sobotu 13. 4. 2019   od   14:00    do    16:00   hodin 

v    neděli 14. 4. 2019   od   10:00    do    16:00   hodin
 
a bude tak možné podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, popř. o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů, a to 
po telefonické dohodě s pracovnicí úřadu, která se v případě potřeby žadatele v krátké době na obecní úřad dostaví.

Telefonní kontakt:   774 377 292 

Žadatel se musí dostavit osobně a prokázat, že je přihlášen k pobytu v obci Novosedly, a to platným průkazem totožnosti – povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu. 
 
Vzhledem k právní úpravě běhu lhůt není možné, aby voliči pro žádost využili až pondělí jako první následující pracovní den.
 

Bližší informace k volbám rovněž na webových stránkách MV ČR:
 
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Přílohy