Novosedly - Registrace

Svým přístupem na „fórum Novosedly“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte toto fórum, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „fóra Novosedly“ s nimi souhlasíte.

Naše fórum beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat zásady slušného chování, platné zákony, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud to bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „fórum Novosedly“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „fórum Novosedly“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „fórum Novosedly“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke zneužití těchto dat.

Cílem diskuse je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Váš souhlas s podmínkami diskutujících není omezení diskuse, je to pouze cesta k jejich zkvalitnění ve smyslu emancipované a sebevědomé občanské společnosti.

Příspěvky musí být podepsané jménem autora. Vaše uživatelské jméno volte tak, aby z něj bylo patrné Vaše jméno a příjmení. Uživatel vystupující pod smyšleným jménem bude odstraněn a jeho IP adresa zablokována.

 
cron