Související články

Zprávy - červen 2016

Odpadové hospodářství Od počátku roku je u dětského hřiště umístěn kontejner na plechovky a ostatní drobný kovový odpad.…

Zprávy - březen 2016

Veřejná zeleň Asi nejvíce diskutovaným tématem posledních dní je kácení stromů před budovou základní školy. Jako…

← zpět

Zprávy - prosinec 2016

V měsíci prosinci proběhla avizovaná úprava provozu na některých místních komunikacích - U Radnice, V Nové ulici a ulici Vinařská. Taktéž bylo nahrazeno staré vybledlé značení novým. 

Dokončeny byly chodníky v ulici U Zdravotního střediska a v Nové ulici. V Nové ulici je součástí stavby také parkoviště pro automobily, stání pro kontejnery na tříděný odpad. Na ulici platí nyní zákaz stání v jednom směru.

Po průtazích a drobných komplikacích bylo předáno dílo “Rekonstrukce kuchyně v MŠ”, na základě vad a nedodělků byla se zhotovitelem vyjednána sleva 100 000,- Kč z díla. Kuchyně byla na začátku prosince vybavena ještě novým gastronomickým zařízením - některé nahradilo staré zařízení. Nově je kuchyni např. myčka nádobí, konvektomat, ohřívací lázeň. Kuchyně je nyní ve stavu hodného 21. století.

Zastupitelstvo obce dne 09. 12. schválilo rozpočet na rok 2017, kde mimo jiné je počítáno s opravami komunikací v obci. S projektovou přípravou Sokolovny, Hasičské zbrojnice a zázemím pro technické služby, doděláním půdní vestavby v ZŠ, rozšířením veřejného osvětlení.

Další velkou investiční akce bude realizace IV. etapy inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská. III. etapa byla zdárně dokončena a i o pozemky je značný zájem. 

V soutěži “My třídíme nejlépe” se naše obec umístila na 5. místě.

Zastupitelstvo obce na svém jednání dále schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o poplatcích. Na základě zvýšení nákladů za svoz odpadů bude od 01. 01. 2017 navýšen poplatek za PDO na 450,- Kč/osoba/rok. U dětí do 1 roku a u seniorů nad 65 let je poplatek zachován na 350 Kč/osoba/rok.

Jedním z aspektů vedoucích ke zvýšení nákladů za svoz odpadu je vývoz nenaplněných popelnic (i na tříděný odpad). Obec platí za každý výsyp popelnice, a pokud tato není naplněna, tak tržby za tříděný odpad nepokryjí náklady na manipulaci. Proto vás žádám, abyste nádoby dali k vývozu, až jsou naplněné.

Dalším velkým bodem projednaným na jednání zastupitelstva a následně i schváleným je dohoda o vyrovnání s VaK Břeclav a.s. Naše obec čelila soudnímu sporu se společností ohledně úhrady nákladů spojených s provozem stokové kanalizace a ČOV. Společnosti požadovala od obce úhradu nákladů v celkové hodnotě 2 406 967,- Kč, dlužno dodat že VaK vyúčtoval ztrátu s odstupem několika let a nikoli v roce, ve kterém mělo být vyúčtováno. 

Soudní spor, který měl rozhodnout o nárokovatelnosti uvedené částky, se od roku 2013 nikam nevyvíjel. Výsledek soudu se zdál velmi nejistý, obci také hrozila úhrada příslušenství soudního řízení.

Z uvedených důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo o ukončení soudní sporu mimosoudním vyrovnáním.

Ve zveřejněné výzvě na provedení těžby dřeva v obecních lesích se nepřihlásil žádný uchazeč - lesy jsou již poměrně vytěžené a tak žádná společnost nepředložila nabídku. V zimě 2016/2017 tak nebude vyhlášena samovýroba dřeva.

Rada obce schválila finanční příspěvek na mikulášskou nadílku pro děti ze ZŠ a MŠ v celkové hodnotě 4 440,- Kč.

Na návrh sociální komise, rada obce schválila nákup vánočních balíčků pro seniory nad 75 let a pro rodiny se 4 a více dětmi.

 

Adam Hrůza

starosta obce

 

Adam Hrůza