← zpět

Zprávy - červen 2016

Odpadové hospodářství

Od počátku roku je u dětského hřiště umístěn kontejner na plechovky a ostatní drobný kovový odpad. Kontejner je hojně využíván. Do kontejneru ovšem nepatří nebezpečný odpad – obaly od barev, od montážní pěny apod.

Stání u dětského hřiště bude doplněno o kontejner na plasty a kontejner na papír, současné kapacity jsou nedostatečné. 

V brzké době bude vybudováno nové stání pro kontejnery na „filtru“. Nové stání bude na „filtru“ u nevyužívané brány firmy HTS s.r.o. u uličky k lávce přes potok.

Nebezpečný odpad (barvy, akumulátory, pneumatiky atd.), velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče mohou občané zdarma uložit na sběrném středisku v Drnholci - ulice Na Rybníčku. Otevírací doba střediska je čtvrtek 13 – 17 hod. a sobota 8 – 12 hod.

Nádoby na tříděný odpad k RD – byly pořízeny z dotací, nyní si je musí občané zakoupit. Zakoupit je mohou v Mikulově u společnosti STKO na ulici Brněnská. Rada obce schválila nákup nádob na papír a plast za odměnu, kterou obec obdržela za třídění odpadu. Tyto nádoby budou bezplatně předány občanům k nově vystavěným RD.

Investiční akce

Vysoutěžená cena za realizaci půdní vestavby ZŠ činí 1 205 158,- Kč bez DPH, dodavatelem je firma SYNOVUS s.r.o. z Brna.

Vysoutěžená cena za rekonstrukci kuchyně v MŠ činí 1 346 882,48 Kč bez DPH, zhotovitelem je firma G&G Building s.r.o. z Ostravy.

Obci bylo předáno Fitness hřiště, dodavatel byl v prodlení s dokončením díla, proto byl nainstalován jeden cvičební prvek zdarma navíc – hodnota prvku cca 17 000,- Kč.

Obec zakoupila kontejnerový nosič za komunální traktor, nosič včetně jednoho nízkého kontejneru dodala firma Macháček s.r.o. za 152 400,- Kč bez DPH.

Nejnižší nabídková cena za realizaci III. etapy inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská je od firmy COLAS CZ a.s. ve výši 3 888 100,- Kč bez DPH. Stejná firma realizovala i předchozí etapy. Realizace je plánována od měsíce července do konce listopadu 2016.

Na místní hřbitov budou instalovány nové lavičky spolu se stojanem na kola.

Místní knihovna projde drobnou obnovou. Bude provedena výmalba, dodány budou dva nové regály, nové počítače, bude taktéž vyměněno osvětlení. Předpokládané náklady jsou cca 60 000,- Kč vč. DPH.

Zprávy z rady

Rada obce schválila mimo jiné pronájem dvou pozemků Mysliveckému sdružení VRCH za 1,- Kč/rok s tím, že sdružení se o tyto pozemky bude starat a obnoví trvalý porost.

Dále rada schválila prodej staré nevyužité tiskárny do MŠ Novosedly za 1,- Kč. Tiskárna byla nahrazena novou tiskárnou s více funkcemi, kterou má obec v nájmu.

Přijaté dotace

Jihomoravský kraj schválil poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč na realizaci půdní vestavby v ZŠ. Dále byla schválena dotace 25 000,- Kč na obnovu místní knihovny taktéž z JmK.

Slavnost vinobraní je podpořena částkou 50 000,- Kč z Vinařského fondu ČR.

V současné době je zpracovávána žádost o dotaci na rekonstrukci kuchyně v MŠ.

Poskytnuté dotace

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí těchto dotací z rozpočtu obce; 

8 000,- Kč pro Novosedelské sdružení na akci „Výstava vín v Novosedlech”,

25 000,- Kč pro Novosedelské sdružení na akci „Krojované hody“,

100 000,- Kč pro Biliculum z. ú. na činnost ústavu,

15 000,- Kč pro spolek BASED na provoz muzea,

500 000,- Kč pro TJ Sokol Novosedly na činnost jednoty,

30 000,- Kč pro SDH Novosedly na činnost sboru,

50 000,- Kč pro Myslivecký spolek VRCH na rekonstrukci myslivny,

123 600,- Kč pro Římskokatolickou farnost Novosedly na nové vytápění lavic,

5 000,- Kč pro oblastní Charitu Břeclav na provoz,

11 374,- Kč pro Novosedelské sklepy o. p. s. na akci Otevřené sklepy.

 

Adam Hrůza