Související články

Zprávy - září 2017

Vážení spoluobčané, začalo nejhezčí období vinohradnického roku - vinobraní. Burčáky kvasí, špačci se houfují na…

Zprávy - červen 2017

Jakmile počasí dovolilo, začali práce na IV. etapě inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská. Jedná se o poslední etapu. Nutno…

Zprávy - březen 2017

Investiční akce na rok 2017 V lokalitě Mikulovská byl začátkem roku instalován bezdrátový rozhlas v hodnotě cca 90 000,- Kč bez DPH. Veřejnou…

← zpět

Zprávy - prosinec 2017

Rok se opět nachýlil ke svému konci a je čas bilancí, hodnocení a tvorby plánů na rok následující.

Prosinec by měl být měsícem klidu, pohody a adventu, pro mnohé z nás je to ovšem spíše ve znamení hektického dodělávání pracovních povinností a přípravou na další rok. Proto Vám přeji ať je prosinec pro vás opravdu měsícem klidu, ať si vánoční svátky užijete v klidu a pohodě.

Ani obec se nevyhne bilancování a hodnocení. Zastupitelstvo obce zasedalo v letošním roce 6 krát, Rada obce 16 krát.

V letošním roce naše obec získala pouze dotaci od Vinařského fondu na slavnost vinobraní. Plánem na následující roky je tedy snažit se více čerpat dotací, i když vypořádání s byrokracií s tím spojenou je mnohdy nadlidský úkol.

V letošním roce jsme realizovali:

 • inženýrské sítě na Mikulovské (viz níže),
 • půdní vestavbu v budově Základní školy,
 • rozšíření a obnova veřejného osvětlení,
 • opravu cest z asfaltového recyklátu (budou zaváleny v příštím roce, zhotovitel počítá s opravami),
 • realizace cesty u slaniska,
 • realizace zeleně v obci - výsadba nové zeleně, prořezávání starších porostů,
 • obnova a doplnění dopravního značení v obci,
 • dohoda s VaK Bv a.s. na mimosoudním vyrovnání.

 

Lokalita Mikulovská

V letošním roce byla dokončena poslední etapa IS. O pozemky byl enormní zájem, nyní jsou všechny obsazené. V současné době probíhá kolaudační řízení poslední etapy IS. V budoucnu bude naše obec ještě realizovat chodníky v dané lokalitě.

Kanalizace

Tvoří základní infrastrukturu obce, každý z nás toto bere jako součást každodenního života a dokud něco nepřestane fungovat ani si neuvědomujeme její důležitost. V naší obci máme dešťovou kanalizaci a splaškovou.

Mnozí z vás se dotazovali, proč nám vytéká nevábná látka z výpustě dešťové kanalizace za hřištěm. Provedli jsme tedy vyčištění kanalizace a následně i kamerový průzkum. Jednak abychom zjistili stav kanalizace a také, kdo je na tuto nelegálně napojen.

Objevili jsme několik přípojek, což je již v řešení s dotčenými majiteli nemovitostí.

Dále jsme zjistili, že při budování splaškové kanalizace, byla nevhodně provedena odlehčovací komora u hřbitova a do dešťové kanalizace byly odváděny také splaškové vody z přípojek v Nové ulici.

Podstatné také je, že dešťová kanalizace je v katastrofálním stavu a bude vyžadovat nákladné opravy - výměna celého potrubí a šachet, s čímž bychom rádi začali v následujícím roce.

V současné době máme připraven projekt na doplnění technologie srážení síranu (požadavek Povodí Moravy s.p.), bohužel od roku 2007 není budova ČOV zapsaná v katastru nemovitostí a nemůžeme tak žádat o dotaci. Budova je na pozemku Českého pozemkového úřadu.

Rok 2018

V příštím roce nás čeká mnoho zásadních otázek - v lednu se budou konat volby prezidenta České republiky. Na podzim příštího roku budeme volit členy Zastupitelstva obce.

Co týká plánovaných akcí na rok 2018 jsou to tyto:

 • zateplení Zdravotního střediska (máme předschválenu dotaci z OPŽP ve výši 1,4 mil Kč),
 • vybudování parkoviště u bytových domů č.p. 301, 302,
 • koupě dopravního automobilu pro JSDH (alokovaná dotace z MVČR je 450 tis. Kč, část nákladů také pokryje dotace z JMK),
 • výměna svítidel ve dvou třídách Základní Školy,
 • rozšíření dětského hřiště v Mateřské škole.

 

Přeji Vám ještě jednou klidné svátky vánoční a hodně spokojenosti v následujícím roce 2018.

Adam Hrůza