Fotografie

Fotogalerie

Související články

Historie misijního kříže

Před kostelem v Novosedlech stál starý dřevěný kříž, který uhnil a musel být odstraněn. Na podnět farníků dala obec v roce 2011 pokácet tři akáty. Práce se ujali pan Jiří Pec…

Lidové misie 2013

Ve dnech 3. - 9. března jsme prožili lidové misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM z Vranova nad Dyjí. Program byl velice bohatý - od žehnání domů, které začalo týden před…

← zpět

Misie očima farníků

Ve dnech 3. – 9. 3. 2013 proběhly v Novosedlech, Drnholci, Jevišovce a v Novém Přerově Lidové misie. Po 81 letech se v Novosedlech dočkali významné události, o kterou bylo žádáno již v roce 2006. Občané obdrželi informační leták, s odstupem času také Zpravodaj s duchovním slovem otce p. Jiřího Komárka, misijním programem a s dalšími zajímavostmi.

V pondělí 25. 2. a v úterý 26. 2. proběhlo žehnání domů a bytů. Pouze výjimečně byli kněží odmítnuti. Mnozí občané, kteří nebyli zastiženi, si o žehnání domu zažádali dodatečně.

V sobotu 2. 3. novosedelské děti obešly s doprovodem celou vesnici s misijními koláčky, o jejichž přípravu se zasloužily obětavé místní ženy, za což jim patří upřímné poděkování. Cílem bylo naposledy všechny pozvat na nedělní zahájení misií ranní bohoslužbou a odpolední misijní hrou, které se zúčastnilo 46 dětí. Vrcholným zážitkem soutěže bylo nejen pro děti, ale i pro jejich dospělý doprovod, vyzvednutí pokladu u tajemných strážců v podzemí kostela. Celé odpoledne bylo zakončeno skromným občerstvením a předáním pamětních listů. Dospělí se mohli zúčastnit soutěže „O nejlepší buchtu“, kde bylo možné ochutnat a ohodnotit 13 druhů lahodných koláčků. Největší počet bodů získaly koláčky p. Vlnkové, následně p. Anežky Ledvinové a o třetí místo se dělily se stejným počtem hlasů p. Řiháčková, Krejčová, Hrůzová a J. Černošová.

Pondělním odpolednem se rozběhly na sále radnice programy určené dětem, kterých den za dnem stále přibývalo. Nebylo se čemu divit – p. Nik a šikovné katechetky to s nimi uměli přímo skvěle. Společně hráli spoustu her, zpívali, učili se hesla a sloužili mši svatou.

V kostele se scházeli dospělí, aby pozorně naslouchali myšlenkám hlavního kazatele Lidových misií, jáhna Ladislava Kince, který má vlastních zkušeností, jak ze života víry, tak z rodinného života manžela a otce 8 dětí, opravdu nepřeberné množství. Proto k němu směřovaly četné dotazy z řad posluchačů. Po duchovních promluvách následovaly mše svaté a po nich stavovská kázání určena ženám, mužům, manželům a rodičům. V úterý se uskutečnil první vrchol misií – kající procesí, kde se odprošovalo za všechno zlo spáchané od posledních Lidových misií.

Ve středu se posluchači dozvěděli o adoptivní farnosti Jeníkov, kterou si vranovský FATYM osvojil před 14 lety. Před adopcí v této obci křesťanský život téměř zanikl.

Čtvrteční misijní den využili mnozí věřící ke svátosti smíření. Od tohoto dne se totiž začalo zpovídat. Nemocným a špatně se pohybujícím občanům umožnil přijetí svátostí kněz u nich doma.

Misíjní týden byl završen v sobotu odpoledne slavnostní mší svatou, po které následovalo žehnání, vztyčení a uctívání misijního kříže, který zhotovil místní umělecký řezbář, Jiří Pec ml. Pod novým misijním křížem zazněla z úst shromážděných také státní hymna ČR. Na tento den připadl svátek svaté Františky – patronky automobilistů a při této příležitosti hlavní misionář p. Marek Dunda posvětil auta všem zájemcům. Mimo jiné byla posvěcena také požární auta SDH Novosedly. Nevšední sobotní odpoledne bylo ukončeno pozváním ke skromnému pohoštění před kostelem.

Devátý březen se tak stal dnem, kdy si budeme každoročně připomínat výročí misií v Novosedlech. Nyní je jen na nás, jak budeme pokračovat v započatém díle misionářů z vranovského FATYMu.

Tereza Trefilíková a kolektiv