Fotografie

Fotogalerie

Související články

Misie očima farníků

Ve dnech 3. – 9. 3. 2013 proběhly v Novosedlech, Drnholci, Jevišovce a v Novém Přerově Lidové misie. Po 81 letech se v Novosedlech dočkali…

Historie misijního kříže

Před kostelem v Novosedlech stál starý dřevěný kříž, který uhnil a musel být odstraněn. Na podnět farníků dala obec v roce 2011 pokácet tři akáty. Práce se ujali pan Jiří Pec…

← zpět

Lidové misie 2013

Ve dnech 3. - 9. března jsme prožili lidové misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM z Vranova nad Dyjí.

Program byl velice bohatý - od žehnání domů, které začalo týden před misiemi, včetně misijní hry pro děti, promluv o duchovním životě, stavovských kázání, návštěv misionářů v domácnostech, denních bohoslužeb pro děti, až po kající procesí, pozvání ke svátosti smíření, adorace a závěrečné bohoslužby se vztyčením misijních křížů v Drnholci a v Novosedlech.

Během misií byla dána nabídka velkého množství praktických a levných brožur o duchovním životě, které vydává FATYM.

Všichni členové týmu a jeho spolupracovníci jsou si vědomi, že apoštolská práce musí být spojena s modlitbou. Na to jsme pamatovali, když jsme se na misie připravovali. Zároveň chci připomenout ujištění o modlitbě od biskupa Pavla Posáda, který nemohl přijet, a Milosrdných sester 3. řádu sv. Františka z Brna.

Úsilí misionářů přineslo své ovoce. Někteří farníci přijali svátosti, někteří projevili zájem o křest nebo pomazání nemocných. Mnoho podnětů k zamyšlení a rozjímání přinesly promluvy hlavního misijního kazatele, jáhna Ladislava Kince, který oslovil mnoha příklady a životními zkušenostmi.

Velké poděkování patří všem členům farního týmu z Vranova a jejich spolupracovníkům a zároveň místním, kteří obětavě pomáhali roznášet pozvánky a zpravodaje, ženám, které upekly misijní koláčky, těm, kdo připravili velkou misijní hru pro děti a vůbec všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o konání misií.

Poděkování patří také panu Jiřímu Pecovi za zhotovení krásných misijních křížů, jejichž posvěcením a vztyčením celé misie vyvrcholily.

Chci povzbudit všechny, aby misijní heslo - probudit v sobě dobro - nezapadlo se skončením misií, aby podněty, které misie probudily, byly v našich životech prohlubovány a rozvíjeny a činily náš život svobodnější a radostnější.

Konání lidových misií ve třetím postním týdnu je nejlepší přípravou na slavení Velikonoc, jejichž význam se dá vyjádřit jednou větou : Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,ale měl život věčný.

S přáním pravého velikonočního pokoje a radosti

P. Jiří Komárek, farář