Fotografie

Fotogalerie

Související články

Misie očima farníků

Ve dnech 3. – 9. 3. 2013 proběhly v Novosedlech, Drnholci, Jevišovce a v Novém Přerově Lidové misie. Po 81 letech se v Novosedlech dočkali…

← zpět

Historie misijního kříže

Před kostelem v Novosedlech stál starý dřevěný kříž, který uhnil a musel být odstraněn. Na podnět farníků dala obec v roce 2011 pokácet tři akáty. Práce se ujali pan Jiří Pec st., Miroslav Manda, Miloslav Čepera a Karel Krejčí. Manželé Braunovi dopravili akáty na náklady farnosti na katr a poté k Jiřímu Pecovi, který vyřezal kříž. Protože se v té době připravovaly lidové misie, uprostřed kříže je vyřezán nápis MISIE 2013.

Pan Jiří Pec st. zhotovil železnou patku a František Ledvina s Karlem Krejčím vybetonovali základy. Poté už nic nebránilo tomu, aby po závěrečné bohoslužbě byl kříž P. Markem Dundou vysvěcen a následně slavnostně vztyčen.

Poděkování patří všem jmenovaným a také obci Novosedly, která kříž v plné výši dotovala.

Kéž se tento symbol víry stane trvalou památkou konání misií po dlouhých 81 letech i všech úmyslů, které do něj věřící vložili.

P. Jiří Komárek, farář