Farní okénko

Vánoce

Znovu prožíváme adventní dny plné radostného očekávání a nadějí. To proto, že na horizontu adventu zazáří světlo…

Světlo Vánoc

Vánoce jsou časem, který k nám sám o sobě silně promlouvá a zasahuje nás v tom nejlepším slova smyslu. Ten, který byl od…

Misie očima farníků

Ve dnech 3. – 9. 3. 2013 proběhly v Novosedlech, Drnholci, Jevišovce a v Novém Přerově Lidové misie. Po 81 letech se v Novosedlech dočkali…

Historie misijního kříže

Před kostelem v Novosedlech stál starý dřevěný kříž, který uhnil a musel být odstraněn. Na podnět farníků dala obec v roce 2011 pokácet tři akáty. Práce se ujali pan Jiří Pec…

Lidové misie 2013

Ve dnech 3. - 9. března jsme prožili lidové misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM z Vranova nad Dyjí. Program byl velice bohatý - od žehnání domů, které začalo týden před…